و این قاب پایان روز جهانی عصای سفید در سینما ی بی نظیر چارسو بود . ممنون از همراهان مهربان و جای نیما رییسی نازنین چقدر خالی بود که با صدای گرم و توانایی شگفت انگیزش ما را به سفر جادویی بزرگی دعوت کرد . هیولا بعد از ایام سوگواری با روایت نیما رییسی از رادیو سوینا به صورت هفتگی در اختیار جامعه ی محترم نابینایان قرار می گیرد .