این عکس را به یادگار می گذارم که یاد بگیرم بی دریغ عاشقانه زیستن را از همدل هایی که در مسیر شیرین سوینا همراهیمان کردند و امروز ما مهمان آنها شدیم در سوینا . بله آقای مهران مدیری بزرگوار شما با عشق سریال جذاب “هیولا “را هدیه کردید به جامعه ی محترم نابینایان و اولین تندیس هیولا و سوینا به یادگار می ماند در قلب و جانم که فراموش نکنم “چرا شما هنرمند ماندگاری هستید “ . آقای مصطفی احمدی دیروز با حضور گرمتان در سینما چارسو جمع ما را گرم کردید . ممنونم که با این همه گرفتاری مهربانانه در کنارمان بودید #گلاره_عباسی #سوینا