آقای محمد بحرانی بزرگوار . چه خوش اقبالم که شما دعوت ما را پذیرفتید و یادگاری پر مهرتان را فراموش نخواهیم کرد . محمد عزیز دیروز همه ی کودکانی که در سوینا مهمان ما بودند گرمای صدایت را تا ابد فراموش نخواهند کرد