به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست . آقای دکتر ناظمی و خانم اسدی بزرگوار ممنون از حضور پر مهرتان .