فرهاد جم این شب‌ها نقش یک روحانی را در سریال ستایش ایفا می‌کند.
عکس از کامپک