سینما مگامال، اکران مردمی فیلم کلوپ همسران، خنده من و بیژن برای اینه که آقای صباغ زاده کارگردان کلوپ همسران، زمانی که میخواست میکروفون رو به من بده یک لحظه اسمم رو فراموش کرد و من خودم رو به او معرفی کردم وباعث خنده تماشاچیان شد