پایان یک سفر خاطره انگیز و اختتامیه ی جشنواره که بسیار به یادماندنی شد در کنار استاد مجلل و‌عزیزان همسفر در استکلهلم . جشنوراه یاری با هدف تحصیل کودکان نیازمند هر سال در کشور سوئد برگزار می شود .