الهه و شهربانوی عزیزم
بهترینها رو براتون آرزو می کنم و اطمینان دارم با مدال طلا از شانگهای برمی گردین .