‌ما که از هر چیز ترسیدیم ،
‌سرِمان آمد ...!
‌بیا تمرین کنیم ،
‌کمی از خوشبختی بترسیم !

#حسین_پناهی
#خوشبختی_یعنی_داشتن_دوستانی_مثل_شما
#خوشبختی_یعنی #خوشبختیت_آرزومه #خوشبختی_یک_انتخاب_است #خوشبختیم_به_همین_سادگی_به_همین_قشنگی#خوشبختی_با_خدا #ترس#ترسیدن #ترس_از_شکست #ترس_آگاهی #تمرین#مرجانه_گلچین