یادگارى از مهر ماه ٩٧ نمایشگاه بزرگمهر حسین پور عکس از رامبد رستگار عزیز#لیندا کیانى