این عکس را از میان همه عکس هاى شب اختتامیه جشنواره آکادمى پانیذ انتخاب میکنم . ( این دو نازنین کوچکترین منتخبین جشنواره بودند ) خوش حالم که داورى این جشنواره هم ب سلامت گذشت . در کنار سیماى عزیز یار و همکار قدیمى تجربه خوب دیگه اى رقم خورد .
دنیاى کودکان و نوجوانان را خیلی دوست دارم و ب خاطر صداقت و روح زلالشان از حضور بر روى صحنه لذت بردم . در میان جوان ها هم شاهد استعدادها ى بیشمارى بودم که امیدوارم با پشتکارى که دارند زودتر ب نتیجه دلخواهشان برسند .
#شهره_سلطانى
#سیما_تیرانداز#رکسانا_خلوتى
#آکادمى_پانیذ#جشنواره#داورى#کودک_نوجوان#جوان#آینده