اهل عمل باشیم و از خودمان شروع کنیم باعشق برای ساختن و ترمیم وطن تلاش کنیم (اول به خودم میگم) مسافر توی مسیر، روکش صندلی اتوبوس شهری رو داره می دوزه... این خانم کشورش رو هزار برابر بیشتر از بعضی مسئولان بی عمل دوست داره!