متفاوت باش.
مثبت باش.
روشنفکر باش.
ولی بیشتر از همه خوشحال باش... #عباس_غزالی#بازیگر#فیلم#سینما#نقش#ماندگار
#مثبت#هنرمند#عکس#زندگی#چتر#ایتالیا#رم