چقدر لذتبخشه وقتی درک میکنی خدا اینهمه لطف بهت کرده. آخجونم خنده رو لب آدما آوردن خیلی عالیههههه.... اینکه مردم وقتی بیادت میفتن یا میبیننت... خندون میشن. تازه دارم به این شعور میرسم. خدایا بابت شعور کمم که اونهم تو بهم لطف کردی با تمام وجودم ازت ممنونم!