آرزوی سلامتی دارم برای عمو رضای رویگری عزیز، مرد همیشه خندان سینما، شما هم بنده و همکارانم رو از دعای خیرتون محروم نکنید لطفا، مخلص