آخرین روز کار با بانوی بی نظیر سینما افسانه بایگان. بسیار خوشحالم از این همکاری و ممنونم از صبوری شما. منتظر دل و هنرنمایی ایشان باشید.