ما که ندیدیم.....!!!! ولی می گن بودن کسایی که سرشون تو کار خودشون بوده و نمردن......!!!! والا......