نمیدونید چقد دلم واستون تنگ شده،برای صحنه،برای صداهاتون،روی ماهتون،باهاتون خوندن،شوخیامون،خنده هامون.
میرسه اونروز که دوباره بهشتمو روبروم ببینم
و جز این امکان ندارد