استانبول در کنار سهراب عزیز، آغاز پروژه موسیقی فیلم مست عشق. سپاس بیکران معشوق را که بتوانم بار دیگر زیر سایه حضرت شمس و مولانا باشم