اولین عکس از فیلم سینمایی در حال ساخت عنکبوت به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد عکس :حبیب مجیدی