حافظیه همیشه جاییه براى من که میتونم اونجا دل سبک کنم...
مزار حضرت حافظ و درخت هاى رویایى نارنج و آوازِ پرندگان...خوش شانس که باشى صداى شجریان هم پخش میشود که غزلى از حافظ را میخواند و به این فکر میکنى،بهشت لابد همچین آرامش و خیال و خاطره اى را کنار هم دارد!
بیستمین روز از پاییز،همیشه به نام حضرت حافظ گره خورده،حافظ که کنار ما ایرانى ها بوده و هست و خواهد بود
تکمله:مثل هر سال،در روز بزرگداشت حافظ کامنت بذارید اینجا و بیتى از حافظ که دوست دارید و زمزمه میکنید رو بنویسید
"زنهار تا توانی اهل نظر میازار
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت
روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده..."
#حضرت_حافظ