کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کِی روی؟ رَه ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

به بهانه ی روز بزرگداشت لسان الغیب، شاعر و شاهد عاشقانه ها، دلتنگی ها، تنهایی ها و بیقراری هایم در زندگی
از حال دل جامانده ام از سفر عشق(پیاده روی اربعین)
این بیت را می گریم و با خود تکرار می کنم.

#بزرگداشت_حافظ
#جامانده_ام✋