.این ویدیو اینجا بماند به یادگار.
بانوان سرزمینم پر انرژی، مثبت، پویا و خستگی‌ناپذیرند.
تک تکتون تاریخسازی کردید و بهتون افتخار میکنم. تبریک.
بی‌اندازه دوستون دارم
بیشتر از همه، ممنونم از آقایون همراه که درک کردن از دامن بانوی خوشحال و قوی، نسلی سالم پرورش داده میشه. .