تو را برادر مى دانم برادر ...از #در_مسیر_زاینده_رود تا #گلهاى_گرمسیرى از #ترانه_هاى_قدیمى تا #سینما_هاى_من ...
تو برام نه فقط یک دوست و همکار قدیمى، که از برادر راه دورم بهم نزدیک ترى... شاید یه روزهایى از ته دل مى خواستم برادرم دور نبود و برادرانه و غیرتمندانه بار خیلی از تلخیهاى روزگارم رو به دوش مى کشید اما خب دورِ دورِ از من ... با تو سالها درد و دلها کردم... تو در زیباترین و تلخ ترین روزهاى زندگى ام کنارم بودى ... تو را برادر مى نامم برادر... تولدت مبارک اشکان