فرق بین یک دوست واقعی و یک اشنا در این است. که یک دوست زمانیکه «وقتش است» حاضر است،ولی سایرین اعم از اشنایان زمانیکه «وقت دارند»حاضرند. خورخه لوئیس بورخس. #شهرام_قائدی