سلام سلاامم دوستای خوبم
این روزا من و فرهاد انقدر درگیر کارای عروسی
هستیم که اصلا متوجه نمی شیم که کی روزا شب می شه و هفته چجوری می گذره
ولی خیلی دوران خوب و شیرین و به یاد موندنی هستش
حالا هر کسی هر خاطره ای و هر تجربه ای از دوران خرید و دوندگی های ازدواجش
داره برام بنویسه که از تجربیاتتون می خوام

استفاده کنم