من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو … ⭐️