ده روزی هست که کمر درد عجیبی دارم کمی بهترم.نکته جالب اینه که وقتی کمر درد میگیری هر کی از بغلت رد میشه یه نسخه برات تجویز میکنه. یکی میگه برو پیش دکتر فلانی یکی میگه یه نفر هست تو ورامین رگ میگیره پنج دیقه خوب میشی یکی میگه برو تو استخر راه برو. یکی میگه رو تشک نخواب رو زمین بخواب
یکی میگه گرم نگهش دار اون یکی میگه کمپرس یخ بذار خلاصه که درد بامزه آیه و متاسفانه همه ظاهرا این درد رو تجربه کردن امیدوارم که همیشه سلامت باشین و برای منم سلامتی بخواین دوستون دارم؟
خدا حافظتون باشه