فیلمبرداری «سلفی با رستم» جدیدترین فیلم حسین قناعت برای کودکان و نوجوانان به پایان رسید