سریال خانگی دل بزودی
کارگردان: منوچهر هادی
عکس: معین باقری/مهرماه۹۸