من دوستت دارم ...دوباره می گم دوستت دارم
اگر هرگز هیچ کس این رو بهت نگفته ...اگر امروز ، این هفته ، این ماه ، امسال یا حتی همین لحظه کسی بهت این رو نگفته
می خوام بدونی دوستت دارم
دوستت دارم چون می جنگی ،
دوستت دارم چون صبوری
دوستت دارم چون تکیه به بر توانایی خودت داری دوستت دارم چون به انسان ها بی منت و چشم داشت محبت می کنی
من تو را تحسین می کنم ، من بهت افتخار می کنم
به خاطره رویاهات، به خاطر دویدن به سمت رویاهات
من تو را به خاطر اینکه به خودت باور داری ، تحسین می کنم
به سمت عظمت درونیت حرکت کن ، بزرگی درون توست
با خدای خود صحبت کن .