من با تو به دنیایی پا گذاشتم که هرچی از زیبایی و اسرارآمیز بودنش بگم کمه
دنیای مادرانه ای که توش سختی میکشی و از عمق جان لذت میبری
اصلا تمااااااااام عشقای دیگه تو دنیا به جز این سوء تفاهم.
میشه لطفا بچگی هاتو، تو بغلم جا بزاری؟
میشه خواب شیرینت روی پای مامان رو بعدها که بزرگتر میشی هم تکرار کنی؟
چه روزهایی که برای تجربه ی این لحظه ها خودمو با عروسک بازی آماده کردم و حالا
هربار که صدام میزنی:"مامان"!
روحم پر میکشه.
علی جانم!
ازت ممنونم که منو به این دنیای زیبا آوردی
روزت مبارک پسرم!
مامان عاشقته