امروز در واحد مخاطبان ۱۶۲ هستیم و در حال مکالمه با بیننده های سریال ترورخاموش ، خیلی ممنون که مارو میبینید
برنامه بعدی هم یک نشست خبری در مورد همین سریال هست که عوامل سریال حضور دارن