دنیای شاد، بدون جنگ، بدون خشونت، آزاد و امن و آرام #حق من بود... نشد ...
امید ب نسل های بعدی کودکان جهان 
#روز_کودک_مبارک
پی نوشت ؛ من و شهاب جونم خیلی سال پیش وقتی من کوچیک بودم و آن خیلی خیلی کوچیکتر
ممنون که محترمید