تولدت مبارک پسر دوست داشتنى و دوست کودکى من. امیدوارم به همه آرزوهات برسى و موفقتر از همیشه ببینمت.