سارا بهمنیار کاراته کای طلایی مسابقات جهانی مسکو بهت مفتخریم. بانوان مدام افتخار آفرینی میکنند. هزاران درود