مهری دیگر،و گذر عمر همیشه لطف دوستان شامل حالم شده و برای غافلگیری من در ماه مهر چند تولد برگزار میشه در واقع ۱۵مهر روز تولدمه ممنون از همه رفقاااای جان 
ممنون از همه کسایی که تولدمو به شکلهای
مختلف تبریک گفتن،نمیدونم چه جوری این همه محبتو جبران کنم
دمتووون گرررم
آرزو میکنم همیشه حال دلتون خوب باشه
و از زندگیتون در لحظه لذت ببرید
مخلصیم