آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم
همین دیوانگی را من،ببین ضرب المثل کردم!
#مژده_لواسانی