از وقتی چشم باز کردم منو نوازش میکردی و برام خواهری از جنس مادر بودی.. همیشه سینه سپر کردی جلوم تا راه من هموار بشه. غصه های منو قورت دادی تا تو دلم چیزی نباشه. شادی های دنیا رو برام چند صد برابر کردی تا مزه زندگی برام فرق کنه. دوری کشیدیم، دلتنگی کشیدیم، سکوت کردی و کلمه ای نگفتی که مبادا راهم خدشه دار بشه.
از بچگی با بیدار موندن تا نصفه شب مشکل داشتم برام بیدار میموندی و تمام پروژه های نیمه تمامم رو تمام میکردی.
رفتی دنبال عشقت، شغلت .. مامان بابا سالها مخالفت کردن، یه بار اما در گوشت گفتم: خواهرم برو من پشتتم تو موفق میشی. لبخندت برام قدر یه دنیا ارزش داشت. از سن کم بدون اینکه نیاز مالی داشته باشی کار کردی چون عشق داشتی، پشت سر هم افتخار کسب کردی.بدون پارتی با صبوری.اگه مامان بابا تو رو نداشتن نمیدونم چی میشد ؟ اگر دوران و اون عشق بی قید و شرط خالصی که بهش میدی رو اگر هیچ وقت از سمت کسی دریافت نمیکرد نمیدونم چجوری به فرزندم عشق خواهر عشق خاله عشق بین یک خانواده رو باید یادش میدادم! اینارو که مینویسم اشکم بند نمیاد. اشک شوق اشک خوشبختی. اشک شکرگزاری ازینکه هستی ازینکه به دنیا اومدی و ازینکه خواهرمی.. ای کاش فقط یک در صد من به گرد پای تو میرسید خواهرم!ببخش اگر به زیبایی و قدرت تو خواهری کردن بلد نیستم! تولدت مبارکمون باشه خواهر مهربون، قوی و خوش قلب من.