مهم نیست چه اتفاقاتی پشت سرمون افتاده
چه چیزایی دیدیم از چه کسایی دیدیم
چه چیزایی شنیدیم
چه رفتارایی از کسایی دیدیم که حتی لحظه ای فکرش رو هم نمی تونستیم بکنیم
اگر حرمتمون شکسته شد یا پا گذاشتن تو حریم مون
اگر خیلی چیزا دیدیم و شنیدیم که شایسته مون نبود
بگذاریم همون پشت سرمون بمونه . تا یه جایی فقط می تونیم بمونیم و دفاع کنیم از بودنمون
از یه جایی به بعد دیگه نیازی به اثبات کردن نیست باید تصور کرد فقط یه قصه بوده که شنیدی یه فیلم بوده که دیدی و گذشت...
ما هنوز زنده ایم ، هنوز خورشید طلوع می کنه ، هنوز خورشید غروب میکنه ، هنوز می تونیم زیبایی ها رو ببینیم، نفس عمیق بکشیم و چای و هل بخوریم بوی زندگی رو استشمام کنیم و به خودمون وفادار بمونیم
من هنوزم ایمان دارم که بهترین راه مبارزه با زشتی زیباییه...