ادامه فیلمبرداری سینمایی #مردنقره_ای ای در ترکیه، کارگردان:محمدحسین لطیفی . عکس:نادر سلیمانی