مایی از فیلم سینمایی #مرد_نقره_ای به کارگردانی #حسین_لطیفی که این روزها فیلمبرداری‌اش در ترکیه ادامه‌ دارد.
پ‌ن: در زبان انگلیسی پارتنر (partner) به معنای همدست و یا شخصی‌است که در هر‌کاری با او شریک می‌شوی، در سینما و تئاتر به بازیگری که درکنار شما بازی می‌کند پارتنر هم می‌گویند.یک پارتنر خوب بی‌شک نقش مهم و مؤثری در کیفیت اجرا و بازی بازیگر مقابلش دارد. نادر سلیمانی پارتنر خیلی خوبی‌است که با بازی‌های دلنشینش ساعات خوش و خاطره انگیزی را برای‌مان فراهم کرده‌ و می‌کند. مواظب خودتون
باشید.