این عکس واسه ١٢ سال پیش هستش سمت چپی منم سمت راستی هم امیرحسینِ که امروز تولدشه