رفت آن سوار کولی
با خود تو را نبرده...
.
#همایون_شجریان