اینجا رودخانه ی نِوا هستش (زودتر خودم بگم ما خیلی وقته برگشتیم تهران) ساختمان پشت سر من هم آرمیتاژ هستش