بیا در آغوش مادر بالاخره ما انجامش دادیم. .عزیز مادر خوش اومدی به وطنت،خوشحالم که برای همیشه پیشم میمانی،خدایا شکرت