به گزارش پارس نیوز، 

کتایون ریاحی در حالی با دالایی لاما دیدار کرد که دنبال کنندگانش نوشتند
_ لطفا نتایج و ثمرات انرا برای مخاطبین بازگو کنید جالب است
_ این همون نیست مسلمون های میانمار رو قتل عام‌کرد؟
_ قاتل و قصاب میانمار
_ دالایی لاما عارف سازمان سیا و عامل نسل کشی میانمار