عادل فردوسی پور عزیز تولدت مبارک البته من شاخ در نمیارم ،از دیروز تا حالا ندیدم یک تبریکی ،پستی،قدردانی البته شاید من ندیدم . بماند تا بوده همین بوده تا هستی،هستی وقتی نیستی ،نیستی درسته که سال پیش ،پر از جنجال و خبرهای گوناگون وبی مهری و پر تنش بود. ولی خودت شاهد بودی که چقدر مردم دوستت داشتند و دارند وخواهند داشت. خوشبختانه جایگاه خوبی در دل مردم داری واین یعنی نعمت و عزت در اولین روز تولدت ،ارزوی بهترین هارو براتون دارم توام با سلامتی و تندرستی و سرفرازی و حفظ این جایگاه مردمی که از هر پست و مقام با ارزش تره و ماندگار.