من و ماهور عزیزترینم در ارتفاعات پلنگ چال

 

صالح میرزا آقایی در سریال بانوی عمارت نقش حضرت والا را بازی کرده بود.