اولین سلفی در سلفی با دمکراسی پژمان عزیزم سینما بهانه ایی بود برای رفافت بعد ١٧ سال کنارتم و علی عطشانی که افتخار دارم اولین همکاری رو باهاش داشته باشم #سلفی_با_دمکراسی